Tapa työskennellä yhdessä kohti tavoitteita

Olemme rakentaneet valmiita kokonaisuuksia tukemaan työtä ja työyhteisötaitoja muuttuvassa lähi-, etä- ja monipaikkatyössä. 

Nyt on aika varmistaa ja vahvistaa edellytyksiä yhdessä onnistumiselle. Vaikka kukin vastaakin oman työnsä tuloksellisuudesta, organisaation menestyminen riippuu onnistumisista yhteisönä. Valmennuksissa keskitymme asioihin, joihin voimme itse kukin välittömästi vaikuttaa.

Tuloksellinen työ syntyy selkeiden tavoitteiden lisäksi tavoistamme tehdä työtä itsenäisesti sekä yhdessä. Keskinäisen arvostuksen ja
luottamuksen osoittaminen kannustaa vastuun kantamiseen yksilö- ja ryhmätasolla. Itsensä sekä erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja ennenkaikkea tapamme käyttäytyä toisiamme kohtaan luovat pohjan
työyhteisön psykologiseen turvallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Siksi opettelemme taitoja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat ajatteluumme ja tapaamme toimia sekä tehdä yhteistyötä vuorovaikutuksessa. Itsetuntemuksen lisäämiselle ja omien työtapojen kehittämiselle löytyy omat valmennuksensa.

Valmennuksien tavoitteiden mukaan valittu toteutustapa ja kesto vaikuttavat sisältöjen syvyyteen sekä vuorovaikutteisuuteen.

ACTPRO - Valmennussarja - Tapa työskennellä yhdessä kohti tavoitteita

Kaikki valmennukset ovat toteutettavissa lähi- tai etäpalveluna, tai osana vaikkapa (etä)VIRE- tai (etä)TYKY tapahtumaa, jolloin mukaan voidaan lisätä myös (etänä) toteutettavia aktivoivia osuuksia.

Kysy lisää ja hyödynnä valmennuksia sellaisenaan tai pyydä ehdotus räätälöidystä toteutuksesta!