Tapa työskennellä yhdessä kohti tavoitteita

Olemme rakentaneet valmiita kokonaisuuksia tukemaan työtä ja työyhteisötaitoja uudessa usein myös hieman erilaisessa arjessa –työskentelemme sitten toimistolla, asiakastilanteissa tai etänä.

Nyt on aika varmistaa ja vahvistaa edellytyksiä yhdessä onnistumiselle. Vaikka kukin vastaakin oman työnsä tuloksellisuudesta, organisaation menestyminen riippuu onnistumisista yhteisönä. Valmennuksissa keskitymme asioihin, joihin voimme itse kukin välittömästi vaikuttaa.

Tuloksellinen työ syntyy selkeiden tavoitteiden lisäksi tavoistamme tehdä työtä yhdessä, vaikka olisimmekin joskus myös erillään.

Keskinäisen arvostuksen ja luottamuksen osoittaminen kannustaa vastuun kantamiseen yksilö- ja ryhmätasolla. Erilaisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen sekä ennenkaikkea tapamme käyttäytyä toisiamme kohtaan luovat pohjan työyhteisön psykologiseen turvallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Siksi opettelemme taitoja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat ajatteluumme ja tapaamme toimia sekä tehdä yhteistyötä vuorovaikutuksessa. Itsetuntemuksen lisäämiselle ja omien työtapojen kehittämiselle löytyy omat valmennuksensa.

Valmennuksien tavoitteiden mukaan valittu toteutustapa ja kestovaikuttavat sisältöjen syvyyteen sekä vuorovaikutteisuuteen.

Kaikki valmennukset ovat toteutettavissa lähi- tai etäpalveluna, tai osana vaikkapa (etä)VIRE- tai (etä)TYKY tapahtumaa, jolloin mukaan voidaan lisätä myös (etänä) toteutettavia aktivoivia osuuksia.

Kysy lisää ja hyödynnä valmennuksia sellaisenaan tai pyydä ehdotus räätälöidystä toteutuksesta!