Itsensä johtaminen valmennus ja koulutus

Mitä toivoisit omaan hyvään arkeesi, elämääsi ja työelämääsi kuuluvan? Mikä on itsellesi tärkeää ja merkityksellistä? Miksi joskus on haastavaa toimia päättämällään tavalla tai luovumme tavoitteistamme?

ACTPRO:n Itsensä johtaminen sarjan valmennukset ja koulutukset auttavat ymmärtämään inhimillistä ajattelua ja käyttäytymistä. Valmennukset antavat työkaluja itsetuntemuksen lisäämiseen ja itselle merkityksellisien motivoivien tavoitteiden oivaltamiseksi. Itse asetettuihin tavoitteisiin rakennetaan myös omaan arkeen sopivat askeleet ja tunnistetaan voimavarat sekä osaaminen, joita kehitetään ja ylläpidetään omien tavoitteiden mahdollistamiseksi.

ACTPRO:n Itsensä johtaminen valmennus ja koulutus tukee kestävän ja sujuvan työn taitoja. Valmennusta voi hyödyntää sellaisenaan eri tavoin lähi- tai etätoteutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina. 

 • ACTPRO Webinaari tai valmennusluento etä- tai lähitoteutuksena – suosituskesto esim. 60 min, 90 min tai 120 min tai vuorovaikutteinen työpaja tai koulutus räätälöidyn keston mukaisesti.
 • ACTPRO Itsensä johtaminen -verkkokurssia voidaan hyödyntää sellaisenaan itsenäiseen työskentelyyn tai hankkia siihen käyttöoikeus webinaarin, luennon tai koulutuksen tukimateriaaliksi.
 • ACTPRO Yksilövalmennus mahdollistaa henkilökohtaisen ja luottamuksellisen työskentelyn tukien yksilöllisiä tavoitteita ja tilannetta.
 • Ikääntyminen (55+)  voimavarana -valmennus (esim. 2-4 tuntia) tarjoaa itsensä johtamisen näkökulman ikääntymisen huomioiden.

Ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista. Pohditaan yhdessä, miten juuri teidän yrityksessä itsensä johtamisen taitoja voidaan kehittää onnistuneesti.

Itsensä johtaminen valmennus ja koulutus
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Itsensä johtamisen taidot -valmennus

Itsensä johtamista määritellään ja harjoitellaan ActPRO:n Itsensä johtaminen –mallin™ avulla.

Mallin viitekehyksenä on terveyskäyttäytymisen teorioita ja kognitiivinen psykologia. Mallin on tarkoitus auttaa tutkimaan omaa käyttäytymistä. Se auttaa ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka saavuttaa omia toiveita, unelmia ja tavoitteita millä tahansa elämän osa-alueella. Käyttäytymistä tarkastellaan kolmen päätekijän kautta. Nämä tekijät ovat tavoite, toiminta ja voimavarat.

Valmennukseen sisältyy osallistujille käyttöoikeus ACTPRO Itsensä johtaminen työkirjaan (25 sivua). Pdf-muotoisen työkirjan voi myös tulostaa. Työkirjan avulla on helppo palata valmennuksen jälkeen aiheisiin ja konkretisoida omia oivalluksia sen harjoituksien avulla arjen tekemiseksi.

Itsensä johtaminen valmennus ja koulutus
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Oman hyvinvoinnin johtaminen

Valmennuksessa autetaan pohtimaan, mitä itselle hyvinvointi merkitsee. Vaikka tiedämmekin hyvinvoinnista paljon, miksi emme sitten toimi usein sitä edistävästi? Tässä valmennuksessa annamme työkaluja omien konkreettisten ja motivoivien hyvinvointitavoitteiden rakentamiseen ja arjessa niiden käytännönläheisesti tavoitteluun.

 • Mitä on oma hyvinvointi ja miten sitä johdetaan?
 • Miten rakentaa osaaminen ja kestävä motivaatio oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen?
 • Konkreettisia harjoituksia ja malleja oman hyvinvoinnin johtamiseen
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Ikääntyminen (55+)  voimavarana -valmennus

Mitä on ikääntyminen?

 • Keho ja toimintakyky
 • Henkinen kasvu
 • Elämänkaari

Elämänkokemukset – voimavaroja vai taakkoja?

Sosiaaliset suhteet

 • Mitä ovat sosiaaliset taidot ja kuinka niitä kehitetään oman hyvinvoinnin ja ikääntymisen tueksi?

Liikunta, ravitsemus ja hyvä uni hyvinvoinnin tukena

 • Liikunnan ja aktiivisuuden merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle
 • Ravitsemuksen rooli osana kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Palauttava uni ja rentoutumisen taidot

Valmennukseen sisältyy osallistujille käyttöoikeus ACTPRO Ikääntyminen voimavarana työkirjaan (20 sivua). Pdf-muotoisen työkirjan voi myös tulostaa. Työkirjan avulla on helppo palata valmennuksen jälkeen aiheisiin ja konkretisoida omia oivalluksia ja syntyneitä ajatuksia.

Itsensä johtaminen - Ikääntyminen voimavarana työkirja - ACTPRO