Osaaminen kestävään hyvinvointiin,
työkykyyn ja tuloksellisuuteen

ACTPRO palvelee hyvinvoinnin mittaamisessa, valmennuksessa sekä osaamisen kehittämisessä valtakunnallisesti. Suomessa kehitetty kokonaisvaltainen konsepti lisää yksilöiden sekä organisaatioiden osaamista ja motivaatiota saavuttaa vahva kestävä toimintakyky mahdollistaen tuloksellisen itse- ja ryhmäohjautuvuuden alati muuttuvassa työelämässä.
AJANKOHTAISTA

ACTPRO:lla etävalmennuksina laadukkaasti toteutettavat yksilö- ja ryhmävalmennukset, luennot ja koulutukset ovat ennestään vakiintuneita palvelumuotoja. Olemme etävalmennuksen edelläkävijä ja tehneet myös sitä loistavalla palautteella jo yli 10 vuotta. Lisäksi verkkokurssit -ja materiaalit täydentävät palvelukokonaisuutta.

Tässä vielä uudessa tilanteessa meillä on ollut ilo palvella asiakkaitamme siirtämällä asiakkaitamme lisää kuormittamatta lähipalveluna toteutettavat palvelumme etäpalveluiksi. Yhtään palvelua ei ole tarvinnut tilanteen takia siirtää tai peruuttaa.

Ajankohtaiset valmennuksemme tukevat esimiehiä ja henkilöstöä. Katso lisää tästä.

Seuraamme aktiivisesti viranomaisten ohjeistuksia koskien koronavirusta sekä reagoimme tilanteeseen tarvittavin toimenpitein. Tässä tilanteessa tavoitteenamme on pitää asiakas- ja myyntitapaamiset etäyhteyksin kaikkien terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Asiakaspalvelumme on avoinna normaalisti ja palvelee kaikissa kysymyksissä liittyen palveluihimme. 

Tämä yksilö- tai ryhmävalmennustapaamisen sisältävä valmennuspaketti auttaa ymmärtämään, miten eri tekijät vaikuttavat hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Valmennuspaketissa tarkastellaan mm.

  • Stressin, kuormituksen sekä palautumisen määrää ja tekijöitä
  • Unen määrää ja palauttavuutta
  • Liikuntaa ja arki-aktiivisuutta

Paketti sisältää mahdollisuuden käyttää Oura älysormusta 7 vrk ajan tai Firstbeat -laitetta 3 vrk ajan, sekä  havainnollisen raportin mittauksen jälkeen. 

Lue lisää ja katso esimerkkipaketti:

ACTPRO Palautumisen valmennuspaketti Oura älysormusta tai Firstbeat -mittausta hyödyntäen 

Hanki nyt älysormus itselle tai lahjaksi mittaamaan unta, palautumista ja päivittäistä aktiivisuutta.  Tyylikäs sormus ja siihen kuuluva sovellus auttavat tarkkailemaan sykettä ja kehon lämpötilaa sekä antavat yksilöllistä palautetta mm. unen laadusta ja kehon palautumisesta. Lisätiedot tästä linkistä.

Viimeisemmät blogin aiheet. Siirry blogiin tästä linkistä.

Esimies kuormittuneen tiimin johtajana

Ärtyneisyys, vetäytyminen, yksin suorittaminen, tehottomuus, virheet, tempoilu ja ilottomuus – uhkakuvia tiimistä, jossa kuormitus ohjaa tekemistä tavoitteen sijaan.
Haastavassa tilanteessa jokaisen käyttäytymisellä on merkitystä sille, kuinka kuormituksesta selviydytään. Esimies ei ole yksin vastuussa järkevien työtapojen noudattamisesta ja yhteistyön sujuvuudesta. Hänellä on kuitenkin keskeinen rooli tilanteen jäsentäjänä ja ohjaajana.

Aikuisuus ja rationaalisuus eivät suojaa haavoittuvuudelta

Sanomattakin on selvää, että (työ)elämä on sujuvampaa, jos me käyttäydymme rationaalisesti ja osaamme taitavin sanakääntein selittää asiat ja tapahtumat niin itsellemme kuin toisille. Mutta mitä jos aikuisuus ja järkevyys eivät suojaakaan pahalta mieleltä?

”Ongelman voi selittää pois, mutta kipua ei

Mitä jos ei ole luova ja halua aina uusiutua?

Uusiutuminen on keskeinen teema tämän päivän työelämässä. Uusiutumisen ja innovaatioiden taustalla on aina luovuus. Luovuutta ja myöskin kriittistä ajattelua pidetään jo nykyisen ja erityisesti tulevan työelämän tärkeinä taitoina. Monen yrityksen viesti niin sisälle kuin ulospäin on olla uusiutuva ja ketterä. Se on monesti helpommin sanottu kuin tehty.

Pitäisikö meidän suorituksen lisäksi johtaa myös ajattelua?

”Suorituksen johtaminen on jokaisen esimiehen agendalla. Tulokset saavutetaan oikeanlaisilla tavoitteilla ja tavoitteet puolestaan laadultaan sekä määrältään riittävällä tekemisellä.

Suoritusta tarkastellaan usein sen lopputuleman eli tuloksen kautta. Aina emme muista kiinnittää huomiota siihen tapaan tehdä työtä, jolla tulos saavutettiin. Ja kuitenkin – pitkällä tähtäimellä mielekkään ja tuloksellisen työn näkökulmasta keskeistä on juuri se, toteutetaanko asiat kuormittavalla vai kestävällä tavalla.”

Suorittava työyhteisö kadottaa työn merkityksellisyyden

”Suorittava työyhteisö kadottaa työn merkityksellisyyden Suorittaminen on selviytymiskeino. Sen tarkoituksena on lisätä hallinnan tunnetta. Suorittamisen tarve voi olla lapsuudessa opittu malli tai sen tarkoituksena on saada hyväksyntää – joko omaa…”

Tylsistyminen on katoava taito

”Tylsistyminen on katoava taito Edellisessä blogissa kirjoitin siitä, kuinka tänä päivänä työelämässä tarjoutuu varsin vähän automaattisia suvantovaiheita. Muutos ja nopeus ovat keskeisellä sijalla työelämässä. Hengähdyshetket ja työn rytmittäminen ovat tänä…”

Stressinhallinnasta tuli palautumista kun suvantovaiheet loppuivat työelämästä

”Stressinhallinnasta tuli palautumista kun suvantovaiheet loppuivat työelämästä Noin parikymmentä vuotta sitten pidin ensimmäiset luentoni stressinhallinnasta. Sisällöt olivat varsin perusasioita siitä, mitä stressi on ja mistä uupumuksen tunnistaa. Keskeinen viesti tuolloin…”

Lue ACTPRO blogia tästä linkistä
https://actpro.fi/actpro-blogi/

MieliTeko Podcast konkretisoi mielen hyvinvointia tarjoamalla näkökulmia ja harjoituksia oman itsensä kehittämiseen. Sisältöjen painopisteet ovat työikäisissä ihmisissä ja työelämässä.

Podcastia toimittaa psykologi Hanna-Maria Rask. Hanna-Maria työskentelee ACTPRO:ssa tehden valmentavia yksilövastaanottoja, kouluttaen yrityksissä ryhmiä, esimiehiä ja johtoa sekä kehittäen metodeja siihen, miten hyvinvointiin liittyviä taitoja voidaan oppia. Kahdenkymmenen vuoden aikana psykologin ja hyvinvointivalmentajan työura on pitänyt sisällään erilaisia tehtäviä, joissa kaikissa keskeistä on ollut auttaa ihmisiä sanoittamaan itseään ja maailmaa ympärillään. Ongelmien ja unelmien muuttaminen tavoitteeseen vieväksi konkreettiseksi toiminnaksi, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen on punainen lanka Hanna-Marian psykologin ja valmentajan työssä.

ACTPRO WOF – Wellbeing in Organizations Forum on koulutuksellinen ja vertaisoppimista mahdollistava kutsuvierasseminaari, joka pidettiin viimeksi helmikuussa 2020.

Katso lisätietoja seminaarista tästä.

Itsensä johtaminen ja kestävä työkyky

Itsensä johtamisen taidot ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisen taidot ovat osa ammatillista osaamista. Näitä taitoja kehittämällä luodaan edellytyksiä kestävälle työkyvylle ja tuloksellisuudelle. Hyvinvointi on kopioimaton kilpailuetu.
ACTPRO valmennusmetodilla on toteutettu tuhansia mitattuja valmennuksia. Meillä on vahva osaaminen eri kokoisten toimenpiteiden avaimet käteen -toteutuksista niin pienissä kuin suurissa kansainvälisissä organisaatioissa.

hyvinvointikysely

Mittaamme kustannustehokkaasti henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilan.
Yksilölle ActPRO Wellness 360° indeksi konkretisoi omaa kokonaistilannetta ja auttaa kehittämään sekä ylläpitämään voimavaroja ja kestävää toimintakykyä.
HR:lle ja esimiehille (HR Dashboard) ja niin toivottaessa myös asiantuntijoille ja työterveydelle (PRO Dashboard) raportointinäkymät konkretisoivat tarvittavia kehitystoimenpiteitä ja tukevat yrityksen tilannekuvaa. Työkalu mahdollistaa lisäksi toimenpiteiden automaattisen kohdentamisen haluttaessa myös yksilötasolla.

esimiesvalmennus

Vaativissa rooleissa toimivien kestävä toimintakyky ja vahva energia itsessään ovat tärkeitä menestystekijöitä. Työtehtävä asettaa erityisvaatimuksia johtajien, esimiesten ja avainhenkilöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suhteen. Esimiehille tarjoamme lisäksi valmennusta tulokselliseen ihmisten ja tavoitteiden johtamiseen. Vahvistamme osaamista muodostaa motivoivia tavoitteita ja ymmärtää erilaisia ihmisiä. Tämän osaamisen käyttäminen aktiivisesti parempaan johtamiseen ja vuorovaikutukseen näkyy myös organisaation työntekijäkokemuksessa.

Yksilö- ja ryhmävalmennus

ACTPRO valmennus on konkreettista tietojen ja taitojen kehittämistä. Valmennusmetodimme perustuu siihen, että tieto on hyvin jäsennettyä ja valmennukset sisältävät paljon konkreettisia, esimerkkien avulla tuettuja harjoitustehtäviä.
Palveluitamme ovat yksilö- ja ryhmävalmennus, luennot ja verkkokurssit. Verkkosisältöjä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai osana lähi- ja etävalmennuspalveluita sekä luentoja.
Verkkokursseja voi tilata yksittäin tai sitäkin edullisemmin määrään sidottuina paketteina ja kokonaisuuksina.

Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat mm. Accenture, Fortum, Kemira ja Vaasan sekä lukuisat eri kokoiset yritykset useilta toimialoilta. Liity mukaan tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon!

Meillä on vahva osaaminen eri kokoisten toimenpiteiden avaimet käteen -toteutuksista niin pienissä kuin suurissa organisaatioissa. Käytä palveluitamme tarpeen mukaan yksittäisinä tilauksina tai avaimet käteen kokonaisuuksina.

Ei aloitusmaksuja, sitoutumispakkoa tai henkilöstöhallintoa työllistäviä hankalia prosesseja. 

UKK - USEIMMITEN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Palveluitamme käyttävät suomalaiset ja kansainväliset organisaatiot. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa valtakunnallisesti. Useimpia palveluistamme on mahdollista hyödyntää myös etänä.

Toteutamme valmennuksia asiakkaan omissa tai järjestämissä tiloissa valtakunnallisesti, sekä etäpalveluna Online-yhteyden kautta. Lisäksi palvelemme yksilöitä ja pienryhmiä myös omissa tiloissamme Helsingin ydinkeskustassa.

Tällä hetkellä ActPRO hyvinvointikyselyn kieliversioita ovat Suomi, Ruotsi, Englanti, Tanska, Norja, Eesti, Latvia, Liettua ja Puola. Kyselyn voi tehdä kyseisellä kiellä, jolloin myös yksilöraportti tulostuu samalla kielellä. 

Ryhmäkoosteraporttien näkymät (HR Dashboard ja PRO Dashboard) voi valita suomen- tai englanninkielisinä.

Valmennuspalveluiden ensisijainen palvelukieli on suomi, mutta useimmat valmentajamme palvelevat myös sujuvasti englanniksi.

Tottakai voi! Vaikka useimpien asiakkaidemme kanssa teemmekin tavoitteellista ja pitkäkestoista yhteistyötä, teemme mielellämme myös yksittäisiä toimeksiantoja. Ota yhteyttä, niin pohditaan sopivaa luentoa, koulutusta tai valmennusta tarpeisiinne! 

Toteutamme valmennuksia asiakkaan omissa tai järjestämissä tiloissa valtakunnallisesti, sekä etäpalveluna Online-yhteyden kautta. Lisäksi palvelemme yksilöitä ja pienryhmiä myös omissa tiloissamme Helsingin ydinkeskustassa.

Vahvuutemme on palvelukokonaisuudet, jossa prosessi- ja projektinhallintaosaamisemme yhdessä monipuolisen palveluvalikoiman kanssa pääsee oikeuksiinsa. 

Toteutamme sovitut palvelut avaimet käteen periaatteella täsmällisesti ja laadukkaasti. Raportoimme kuukausittain toteumat ja laskutamme palvelut selkeillä koostelaskuilla.

Kokonaisuus määritellään aina asiakaslähtöisen tarpeen, budjetin ja toiveiden mukaisesti. Kustannustehokkuus on avaintekijä ja perusedellytys tämän päivän työelämässä.

Palvelukohtainen tietosuojaseloste löytyy aina kunkin palvelun yhteydestä. Ennen henkilötietojen luovutusta siihen tulee tutustua huolellisesti.

ACTPRO ja sen käyttämät kumppanit sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan soveltuvaa voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.