FIRSTBEAT LIFE

ACTPRO - Firstbeat Life

Meillä on yli 10 vuoden vahva kokemus Firstbeat -datan analysoinnista ja hyödyntämisestä työkykyjohtamisessa sekä valmennuksissa. Autamme rakentamaan taitoja säädellä kuormitusta, kehittää palautumista sekä viisaita työ- ja elämäntapoja. Osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja tukea on mahdollista eri tavoin kohdentaa Firstbeat Life -palvelun avulla myös riskiperusteisesti.

Firstbeat Life auttaa työntekijöitä näkemään päivittäisten valintojensa vaikutukset hyvinvointiin. Palvelu muuttaa uni-, palautumis-, stressi- ja liikuntadatan ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tiedoksi, mikä auttaa tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia arjessa. Mittaaminen ei ole itsessään kuitenkaan ratkaisu, vaan siitä saatavan tiedon hyödyntäminen yksilö- ja organisaatiotasolla. 

Käytössä olevan Firstbeat laitteen avulla voi kiinteään hintaan sisältyen tehdä mittauksia aina, kun tuntuu, että haluaa tietää, mitä omalle keholle kuuluu. Toki, mitä useammin mittaa, sitä enemmän on mahdollista oppia itsestä ja oman hyvinvoinnin muutoksista. Esimerkiksi kerran kuukaudessa mittaamalla, saa jo varsin kattavan kuvan hyvinvoinnistaan. Enemmin kuin tietyin väliajoin, monet kokevat hyödylliseksi tehdä mittauksia erilaisten työ- ja elämäntilanteiden pohjalta; tämä auttaa näkemään, miten oma keho reagoi esimeriksi kiireiseen työvaiheeseen, muutokseen arjen rutiineissa tai vaikkapa lomaan.’

Mittaustuloksia pystyy Firstbeat -sovelluksen avulla hyödyntämään täysin itsenäisesti. Kuitenkin parhaiten muutoksia saadaan aikaan, kun palveluun liitetään yksilö- tai ryhmävalmennuksen tuki muutokselle.

Firstbeat -tuloksia voidaan hyödyntää myös osana palautumisen valmennuspakettiamme, sekä haluttaessa kohdentaa tuki- ja valmennuspalveluita myös riskiperusteisesti. Katso lisätietoja valmennuspaketeista tästä linkistä.

Myös valmennusluentomme tai webinaarimme voivat olla sopiva tapa tukea hyvinvointitaitojen kehitystä Firstbeat Life -mittauksiin linkittyen.

Yksittäiset Firstbeat Life -mittaukset tai jatkoaikaa jo käytössä olevaan Firstbeat Life -käyttölisenssiin voi ostaa myös suoraan ACTPRO verkkokaupasta.

Annamme myös mielellämme tarjouksen yritykselle tai ryhmälle sopivasta Firstbeat Life -kokonaisuudesta. Ota yhteyttä!

Voit myös varata suoraan ACTPRO- ja Firstbeat palveluidemme esittelyajan yrityksille ja organisaatioille tästä linkistä. Esittely pidetään teams-yhteyden kautta ja sen kesto on max 45 min. Voit kertoa aikavarauksen yhteydessä tarkemmin, mihin palveluihin haluat tutustua.

Firstbeat Life on työhyvinvointiratkaisu työkykyriskien hallintaan

Ennakoi mahdolliset riskit, varmista toimenpiteiden vaikuttavuus ja johda työkykyä tiedolla!

Firstbeat Life on työhyvinvointiratkaisu, joka tukee aidosti työkykyriskien hallintaa ja henkilöstön terveyttä. Palvelu avaa erittäin tarkasti stressin, palautumisen, unen ja liikunnan tilannetta yksilö- ja ryhmätasolla.

Firstbeat Lifen avulla tuetaan kuormituksen ja levon tasapainoa sekä kunkin omaa terveyttä tukevia valintoja.

  • Kattava yritysraportointi työhyvinvoinnin kehittämiseen.
  • Luotettava mittalaite sykevaihtelu- ja liikemittaukseen.
  • Firsbeat Life Mobiilisovellus stressin ja palautumisen seurantaan.
  • ACTPRO Yksilö- ja ryhmävalmennus tarjoaa lisätukea yrityksen valinnan mukaisessa laajuudessa.