Palautuminen ja stressinhallinta – valmennus ja koulutus auttavat kehittämään mm. omaa palautumista, unta sekä resilienssiä ja stressinhallintataitoja. Valmennuksissa jaetaan tietoa ja tehdään harjoituksia omakohtaisen tilanteen tunnistamiseksi ja kehittämiseksi. 

Valmennuksia voi hyödyntää sellaisenaan eri tavoin lähi- tai etätoteutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina.

 • ACTPRO Webinaari tai valmennusluento etä- tai lähitoteutuksena – suosituskesto esim. 60 min, 90 min tai 120 min tai vuorovaikutteinen työpaja tai koulutus räätälöidyn keston mukaisesti.
 • ACTPRO Rentoutumisen taidot -verkkokurssia voidaan hyödyntää sellaisenaan myös itsenäiseen työskentelyyn tai hankkia siihen käyttöoikeus webinaarin, luennon tai koulutuksen tukimateriaaliksi.
 • ACTPRO Yksilövalmennus mahdollistaa henkilökohtaisen ja luottamuksellisen työskentelyn tukien yksilöllisiä tavoitteita ja tilannetta.

Tilaa suoraan jokin valmiista suosituista palautuminen ja stressinhallinnan valmennuksistamme tai ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista, niin pohditaan yhdessä, miten juuri teidän yrityksessä palautumisen ja stressinsäätelyn taitoja voidaan kehittää tai tukea kuormitustilanteessa olevia yksilöitä tai tiimejä.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Resilienssitaidot osana ammatillista osaamista

(Työ)elämä heittää eteemme monenlaisia haastavia tilanteita. Niistä selviytyäksemme meidän on hyvä tunnistaa omia vahvuuksia yhtä lailla kuin tiedostaa oma haavoittuvuus.

Valmennuksessa tarkastellaan resiliessin käsitettä ja siihen liittyviä taitoja. Valmennuksessa esitellään tai käytössä olevassa ajasta riippuen tehdään myös konkreettisia pohdintaharjoituksia, jotka tukevat omien resilienssiin liittyvien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista.

 • Mitä on resilienssi ja mitä se tarkoittaa ammatillisena osaamisena?
 • Mitkä ovat resilienssitaitoja?
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Stressinsäätelytaidot -valmennus

Työ muuttuu ja vaatii meitä päivittämään taitojamme ylläpitää hyvinvointia. Tänä päivänä työ on nopeatahtista ja vaatii sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Aikaisempaan verrattuna työelämä ei tarjoa varsinaisia hengähdyshetkiä – niistä on jokainen vastuussa itse. Tämä asettaa yhä isompia vaatimuksia stressinsäätelytaidoille.

Kuormituksen tunnistaminen ja stressinsäätelytaidot ovat keskeistä osaamista nykypäivän työelämässä. Tässä valmennuksessa kehitämme osaamista ja annamme työkaluja stressinsäätelyn tueksi.

 • Miksi koemme stressiä?
 • Mitä ovat stressinsäätelytaidot? Miten stressiä arjessa hallitaan?
 • Mistä tunnistaa uupumuksen?
 • Mikä estää toteuttamasta taitoja, jotka todellisuudessa hallitsen?
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Psykologinen palautuminen -valmennus

Psykologinen palautuminen on mielen palautumista työn aikaansaamasta kuormituksesta. Tässä valmennuksessa opitaan lisää mielen palautumisesta työn aikaansaamasta kuormituksesta. Tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka lisäävät elinvoimaa, energisyyttä ja tyytyväisyyttä elämään, sekä jotka tuottavat enemmän myönteisiä tunteita ja mielialaa, vähemmän uupumisoireita ja pienentävät riskiä uupua. 

Asiaa käsitellään pohdintaharjoituksen avulla, jonka viitekehyksenä toimii mukaillen DRAMMA-malli. Malli tarkastelee kuutta osa-aluetta: työstä irrottautuminen (detachment), rentoutuminen (relaxation), autonomia eli omaehtoisuus (autonomy), taidon hallinta (mastery), merkityksellisyys (meaning) ja yhteenkuuluvuus (affiliation).

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus-kartoitus-yksilövalmennus
Rentoutumisen taidot – valmennus tai verkkokurssi

Rentoutuminen tauottaa fyysistä ja henkistä kuormitusta luoden näin edellytykset voimavarojen palautumiselle sekä kehittymiselle. Mielen ja kehon rauhoittuminen on taito, joka voidaan harjoittelun avulla oppia.

 • Webinaari tai live-toteutuksessa tiedon jakamisen lisäksi tehdään kaikille sopivia käytännön harjoituksia.  Pidempikestoiseen toteutukseen voidaan ottaa mukaan enemmän harjoituksia.
 • Verkkokurssina 4 viikon suosituskestoinen kokonaisuus sisältää tietoa ja paljon konkreettisia harjoituksia. Tavoitteena on tiedostaa niin mielen kuin kehon esteitä rentoutumiselle sekä rakentaa oma henkilökohtainen rentoutumisen työkalupakki. Verkkokurssia voidaan hyödyntää myös webinaarin tai työpajan jälkeen itsenäiseen rentotumisen taitojen harjoitteluun, sillä se sisältää paljon kuunneltavia rentoutusharjoituksia.
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus-kartoitus-yksilövalmennus
Uni ja väsymys – miten kartoittaa oma tilanne? – valmennus tai kartoitustyökalu

Valmennuksessa pohditaan ja kartoitetaan vireyteen vaikuttavia tekijöitä unen ja väsymyksen näkökulmasta.

 • Mitä väsymys on ja missä kulkee normaalin väsymyksen raja?
 • Onko väsymyksen taustalla muutakin kun unen häiriöt?
 • Miten itse voin vaikuttaa väsymykseen ja unettomuuteen?

Webinaari tai luento sisältää pdf-muotoisen tulostettavan kartoituslomakkeen, jota voi hyödyntää omien pohdintojen tukena.

Saatavilla myös verkossa tehtynä kartoituksena/itsereflektiona. Verkkovalmennusta voidaan hyödyntää myös osana muuta palautumisen -valmennuskokonaisuutta.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Voittavat arjen rutiinit hyvän palautumisen ja unen mahdollistajina -valmennus

Omilla arjen rutiineilla voi vaikuttaa paljon hyvään palautumiseen ja uneen. Opi ja oivalla havainnollisten esimerkkien avulla, miten voit lisätä helposti arkeen palautumista edistäviä tekijöitä ja miten yöunen laatua on mahdollista kehittää itsenäisesti. 

 • 10 rutiinia parempaan palautumiseen ja uneen
 • 5 sudenkuoppaa, jotka johtavat heikompaan palautumiseen tai unen haasteisiin
 • Itselle sopiva tavoite ja mikromuutokset mikromuutokset