ACTPRO Yhteystiedot - Ota yhteyttä
ACTPRO Firstbeat Life
Firstbeat Life laite ja sovellus - ACTPRO

AJANKOHTAISTA

TI 21.3.2023 KLO 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI

YHTEISTYÖLLÄ TAVOITTEISIIN – TIIMIOHJAUTUVUUS JA PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS

Muutos on tullut jäädäkseen. Ympäristö, jossa elämme ja teemme työtä muuttuu alati. Sen rinnalla me yksilöinä ja yhteisöinä muutumme tarpeinemme sekä toiveinemme. Muutos on sopeutumista – kaikkien liikkuvien osien yhteensovittamista ja uusien ratkaisujen löytämistä. Tätä muutosta kukaan ei johda yksin – sitä johdetaan yhdessä.
Yhteistyöllä tavoitteisiin – tiimiohjautuvuus ja psykologinen turvallisuus – valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi tunnin kestoisena webinaarina. Tällöin alkuun hieman ravistelemme tiimin käsitettä. Konkreettisen harjoituksen avulla jokainen voi pohtia, keiden kanssa yhteistyötä ja yhdessä johtamista oikeastaan tulisi kehittää.
Seuraavaksi tutkimme teorian ja yhteisön käyttöön suunnattujen harjoitusten kautta psykologisen turvallisuuden tarvetta ja ilmenemistä arjen tilanteissa.
Lopuksi lähestymme toimivan yhteistyön perusteita yksilön näkökulmasta. Mitä jokaisen olisi hyvä ymmärtää omasta tarpeestaan turvallisuuteen voidakseen olla mukana rakentamassa yhteisön tarvitsemaa psykologista turvallisuutta. Harjoitusten kautta tarkastellaan yksilötason tunneälyn taitoja, joilla luodaan psykologisen turvallisuuden mahdollistava tunneilmapiiri.

 • Mikä on minun tiimi? Keiden kanssa asioita pitäisi johtaa ja kehittää yhdessä?
 • Psykologinen turvallisuus – perusta tiimityölle
 • Oma turvallisuuden tunne ja taidot rakentaa yhteisön turvallisuutta

Webinaarin asiantuntijana toimii Hanna-Maria Rask, psykologi, ACTPRO

Ilmoittaudu 21.3. demowebinaariin tästä linkistä.

TO 2.3. ja KE 8.3. KLO 9.00-10.00 MAKSUTON CASEWEBINAARI

TODISTETUSTI VAIKUTTAVA TYÖHYVINVOINTIRATKAISU & CASE OP RYHMÄ
 • Mistä tiedät, onko työhyvinvointiin panostetuilla euroilla oikeasti vaikutusta?
 • Miksi OP Ryhmässä on luotettu jo vuosia Firstbeatin ja ACTPRO:n työhyvinvointipalveluihin?

Yrityspäättäjille suunnatussa webinaarissamme Firstbeatin Satu Tuominen ja ACTPRO:n Tomi Leskinen paneutuvat konkreettisiin työhyvinvointipalveluihin, jotka sopivat kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille – ja jokaiselle työntekijälle erilaisista lähtökohdista riippumatta.

Referenssinä webinaarissa esitellään Case OP Ryhmä , jossa olemme mitatun tiedon ja yksilöllisen valmennuksen avulla saavuttaneet erinomaisia – todennettavissa olevia – tuloksia, myös silloin kun hyvinvoinnin ja jaksamisen kanssa on jo ollut haasteita. 

Maksuton webinaarimme järjestetään kahdesti samalla sisällöllä, joten voit valita sinulle paremmin sopivan ajankohdan:

To 2.3. klo 14-15 tai ke 8.3. klo 9-10Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!


Firstbeat ja ACTPRO syventävät yhteistyötä yrityksille tarjottavissa työhyvinvointipalveluissa 

Firstbeat Technologies Oy ja ACTPRO ovat sopineet yhteistyömallista.  Firstbeatin nykyisten suorien yritysasiakkuuksien palvelemiseen tulee mukaan Firstbeatin pitkäaikainen kumppani ja työhyvinvointivalmennusten erikoisosaaja ACTPRO.  Muutos parantaa yrityksille tarjottavien palveluiden vaikuttavuutta ja tukee Firstbeatin strategiaa. 

Suomessa Firstbeatin suorien yritys- ja organisaatioasiakkaiden käynnissä olevien sopimuskausien osalta Firstbeat toimittaa niihin liittyvät digitaaliset raportointi- ja käyttäjätukipalvelut olemassa olevien sopimusten mukaisesti. ACTPRO puolestaan hoitaa lokakuusta 2022 alkaen pääsääntöisesti mm. näihin palveluihin sisältyvät yritys- ja ryhmäraporttien läpikäynnit yritysasiakkaiden kanssa ja vastaa uusien lisenssien aktivoinnista sekä jatkosopimusten tekemisestä. 

Tuloksena entistä vaikuttavampia palveluita 

Strategiansa mukaisesti, Firstbeat keskittyy jatkossa hyvinvointiliiketoiminnassaan yhteistyöhön palveluntarjoajakumppaneiden kanssa sekä vahvistamaan asemaansa globaalina terveys- ja hyvinvointialan teknologiatoimittajana. 

”Uskomme, että molempien osapuolten keskittyessä vahvuuksiinsa asiakas hyötyy siitä vaikuttavimpina palveluina”, sanoo Firstbeatin toimitusjohtaja Tero Lehtonen

”Mittaaminen ei ole itsessään ratkaisu, vaan siitä saatavan tiedon hyödyntäminen yksilö- ja organisaatiotasolla. Autamme rakentamaan taitoja säädellä kuormitusta, kehittää palautumista sekä viisaita työ- ja elämäntapoja. Osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja tukea on mahdollista eri tavoin kohdentaa Firstbeat Life -palvelun avulla myös riskiperusteisesti,” kertoo Tomi Leskinen ACTPRO:lta. 

Voimassa oleviin Firstbeat Life -yrityssopimuksiin ei tule muutoksia, mutta Firstbeatin nykyisten suorien yritysasiakkaiden jatko- ja lisätilaukset tehdään ACTPRO:n kanssa. ACTPRO ja Firstbeat auttavat luomaan kullekin yritysasiakkaalle parhaan ja vaikuttavimman hyvinvointipalvelun sisältäen sekä Firstbeat Lifen että ACTPRO:n valmennuspalvelua. 

Yhteistyömalli ei vaikuta muiden Firstbeatin palveluntarjoajien yritysasiakkuuksiin, vaan ainoastaan Firstbeatiltä suoraan ostettuihin Firstbeat Life -työhyvinvointiprojekteihin. 

Lue lisää ACTPRO:n Firstbeat Life -palveluista tästä! Annamme myös mielellämme tarjouksen juuri tielle sopivasta Firstbeat Life -kokonaisuudesta. Ota yhteyttä!

Voit myös varata suoraan ACTPRO- ja Firstbeat palveluidemme esittelyajan yrityksille ja organisaatioille tästä linkistä. Esittely pidetään teams-yhteyden kautta ja sen kesto on max 45 min. Voit kertoa aikavarauksen yhteydessä tarkemmin, mihin palveluihin haluat tutustua.

TO 16.2.2023 KLO 9.00-9.45 MAKSUTON DEMOWEBINAARI

MITEN ERILAISUUDESTA TEHDÄÄN RIKKAUS?

Erilaisuus on rikkaus – väittämä, jonka lähes jokainen allekirjoittaa. Ja kuitenkin niin usein arjessa törmäilemme toisiimme, jos tapamme toimia ovat hyvin erilaisia. Työyhteisössä erilaisuus ei muodostu rikkaudeksi itsestään. Se vaatii ymmärrystä omasta ja toisten tavasta käyttäytyä sekä itselle luontaisten taipumusten säätelyä.

Tule kuuntelemaan demowebinaariamme uudesta äänitteistä sekä yksilö- ja tiimiharjoituksia sisältävästä valmennuskokonaisuudestamme, joissa erilaisuutta tarkastellaan temperamenttipiirteiden kautta. Valmennus sisältää runsaasti esimerkkejä erilaisuuden huomioivista toimintatavoista arjen työssä. Toki samoja aiheita valmennamme mielellämme myös ihan perinteisen keinoin lähi- ja etävalmennuksina.
Valmennuksen sisältöjä voidaan hyödyntää mm. seuraaviin aihealueisiin:

 • Omaan hyvinvointiin ja kuormittumiseen vaikuttavat tekijät
 • Oma työkäyttäytyminen ja sen sanoittaminen sekä kehittäminen
 • Erilaisuuden ymmärtäminen – mikä on erilaisuutta ja mikä huonoa käytöstä
 • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen

”Kuulin kyllä jo askeleistasi, että tänään ei ole hyvä päivä.”
”Söin jo etukäteen, kun tiedän, että sinun kanssasi ei pidetä taukoja.”
”Voisitko sinä esittää tämän tiimille, kun osaat puhua niin innostavasti?”
”Kiitos tosi nopeasta vastauksesta – laittaisitko vielä ne materiaalit, joiden piti olla liitteinä.”
Temperamentti – tyyli, josta sinut tunnetaan.

—————————————————————————————————–

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Kysy meiltä lisää sisällöistä tai mahdollista tallennetta tapahtumasta.

Miten auttaa uudistumista inhimillisesti yksilö- ja yhteisötasolla? – Tarinallisuus uudistumisen tukena – Piste on alku uudelle

Yhdessä uudistuminen ei onnistu siten, että joku vain ilmoittaa suunnan ja muut alkavat toimia sen mukaisesti. On hyvä ensinnäkin muistaa, että jokainen lähtee mukaan uusiutumiseen omista lähtökohdistaan – me emme uudistu kaikki samalla tavalla, vaikka suunta olisikin sama. Voidaksemme uudistua meidän täytyy usein osata päästää irti jostain, lisätä uskoa itseen tiedostamalla omia vahvuuksia ja löytää oma henkilökohtainen motivaatio uudistumiseen – niin yksilöinä kuin tiimeinä.

Hallittu yhdessä uudistuminen tarvitsee tuekseen metodin. Sellaisen metodin, jonka kautta voimme yksilöinä ja tiimeinä pohtia, että miten irrottaudumme vanhasta – mikä on tarpeen jättää taakse. Metodin, joka auttaa pohtimaan, mikä innostaa meitä olemaan mukana uudistuksessa ja ennen kaikkea, miten toimimalla uudistuminen oikeasti toteutuu.

Tällaisen metodin meille tarjoaa tarinallisuus. Tarina arvostaa, ymmärtää ja auttaa laittamaan pisteen sekä aloittamaan uuden. Se auttaa päästämään irti tarpeettomasta ja tiedostamaan tarpeellisen. Tarina auttaa löytämään inhimillisen lähtökohdan kehittymiselle – niin omalle kuin koko yhteisön.

Asiakkaamme Alko, ANDRITZ, MTK ja OP Oulainen kertoivat kokemuksiaan siitä, miten hyvinvoinnin ja työkyvyn varmistamista tehdään tällä hetkellä huomioiden myös etä- ja hybridityön asettamat vaatimukset. Kiteytetyissä casekuvauksissa jaetaan kokemuksia etänä tuotetuista palveluista ja siitä, miten tyky- ja tyhytoimintaa tehdään hyvällä työntekijäkokemuksella fiksusti myös etänä. Näkökulmana lisäksi, miten kuormittavassa tilanteessa tuetaan yksilöllisesti hyvinvoinnin kehittämistä kustannustehokkaasti.

 • CASE ALKO, Elisa Venäläinen, HRD-konsultti
 • CASE ANDRITZ, Essi Lillandt, HR Manager
 • CASE MTK&Viestiliitto, Jenni Toivonen, henkilöstöpäällikkö
 • CASE OP Oulainen, Mika Korkia-aho, toimitusjohtaja

ACTPRO WOF – Wellbeing in Organizations Forum on koulutuksellinen ja vertaisoppimista mahdollistava kutsuvierasseminaari liiketoiminta- ja henkilöstöjohdolle, jotka työssään huomioivat hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuuden.

 • Seminaarin avaus ja päivän sisältöjen alustus – Miten organisaatioissa hyvinvointiosaamista tänä päivänä kehitetään? – Tomi Leskinen, ACTPRO
 • CASE VISMA – Yrityskulttuurin kehittäminen hyvinvointiosaamisen keinoin – Eliisa Valkonen, HR Director, Visma Enterprise Division
 • CASE VINCIT – Uutta ei saa aikaan vanhalla – Johanna Pystynen, Head of Leadership Development, VINCIT
 • ACTPRO – Itsensä johtaminen – työkaluja oman kuormituksen tunnistamiseen – kuormittuneen organisaation johtaminen – Hanna-Maria Rask, Psykologi, ACTPRO
 • CASE ANDRITZ – Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen ja hyvinvoinnin tuki organisaatiossa – Essi Lillandt, HR Manager, ANDRITZ
 • CASE OP – Itseohjautuvuuden tukeminen muutoksessa ja OP hyvinvointilähettiläiden koulutus – Pia Donoghue, Seniorasiantuntija, HR, OP Osuuskunta

Haluatko tutustua palveluihimme ja valmennuskonseptiimme? Ota yhteyttä lähi- tai etätapaamisen sopimiseksi! Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja tuotteistamme. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita valtakunnallisesti