Kestävän ja sujuvan työn taitojen valmennus

ACTPRO on suomalainen valtakunnallisesti palveleva asiantuntija- ja valmennusyritys. Asiakastyöskentelymme keskeisiä osa-alueita ovat itsensä johtamisen taidot, mieli, palautuminen, työ, liikunta ja ravitsemus. Johdolle ja esihenkilöille tarjoamme lisäksi valmennusta tulokselliseen ihmisten johtamiseen.

Meillä on jo yli 15 vuoden kokemus eri kokoisten suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden tavoitteellisista kehittämistoimenpiteistä ja hyvinvointiohjelmista. Tyytyväiset asiakkaat eri toimialoilta ja kokoluokista ovat paras referenssimme. Henkilöinä toki kokemuksemme vastaavasta tekemisestä ja sisällöistä ulottuu usein paljon pidemmällekin. Kaikkia palveluitamme on mahdollista hyödyntää yksittäisinä toimenpiteinä tai kattavina ohjelmina valtakunnallisesti.

ACTPRO valmennusmetodit ja niihin liittyvät sujuvat palveluprosessit on kehitetty suomalaisessa työelämässä. Ne palvelevat skaalautuvasti sekä kustannustehokkaasti eri kokoisten yritysten koko henkilöstöä yksilöllisten tarpeiden vaatimalla tavalla.

Palvelumalli ja rajapinnat yrityksen muihin kumppaneihin sovitaan sujuvan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi. Toimimme mielellämme kiinteässä yhteydessä mm. yrityksen työterveyden, eläkevakuutusyhtiöiden ja muiden kumppanien kanssa.

ACTPRO valmennusmetodin viitekehyksenä on kehittämämme Itsensä johtaminen –malli™, joka perustuu terveyskäyttäytymisen teorioihin, kognitiiviseen psykologiaan sekä moniammatilliseen ja iteratiivisen kehittämistyöhön. Itsensä johtaminen – mallin vaikuttavin kehitysmenetelmä on ollut vuodesta 2009 lähtien tehty systemaattinen, iteratiivinen toimintatapa. Perustuen mainittuihin viitekehyksiin ja moniammatillisen tiimin tietotaitoon on voitu luoda menetelmiä, joita on käytetty tuloksellisesti tuhansissa aidoissa asiakastilanteissa. Kokemukset ja palautteet näistä niin asiantuntijalta kuin asiakkaalta ovat mahdollistaneet mallin sisältöjen ja rakenteiden kehittämisen tarpeita vastaaviksi.

Mallin kehitystyötä on tukenut moniammatillinen tiimityö. Psykologian, liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen ja liiketoiminnan parissa työskennelleiden ammattilaisten tietotaidot ja kokemukset mallin käytöstä ovat muokanneet menetelmää sekä sen sisältämiä harjoituksia ja malleja. Keskeistä valmennuskonseptissa on, että asioita, tilanteita ja käyttäytymistä konkretisoidaan ja mallinnetaan. Mallintaminen tarkoittaa abstraktin asian tekemistä näkyväksi siten, että sitä voidaan tutkia. Tekemällä asioita näkyväksi autetaan valmennettavaa löytämään ratkaisut itse. Lähtökohtana on, että kestävän muutoksen perusteena on oma oivallus ja taidot muuttaa toiveet sekä tavoitteet arjen tekemiseksi.

ACTPRO - Logo corner
Kestävän ja sujuvan työn taitojen valmennus - ACTPRO valmennustiimi

Ota yhteyttä lähi- tai etätapaamisen sopimiseksi! Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja tuotteistamme. Palvelemme kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita valtakunnallisesti.

Tutustu myös ACTPRO:n MieliTeko Podcastiin, joka konkretisoi mielen hyvinvointia tarjoamalla näkökulmia ja harjoituksia oman itsensä kehittämiseen. Sisältöjen painopisteet ovat työikäisissä ihmisissä ja työelämässä.

Kohderyhmänä johto, esihenkilötyötä tekevät, tiimi vai koko henkilöstö?

Valmennuksemme voidaan toteuttaa palvelemaan vain tiettyä kohderyhmää tai koko henkilöstöä. Useissa valmennustuotteistamme löytyy valmiiksi painotettu sisältö eri tarpeisiin, joka mahdollistaa eri näkökulmien käsittelyn kutakin kohderyhmää motivoivasti ja näkökulmista.

Pienempi ryhmäkoko ja pidempi kesto mahdollistavat enemmän osallistavan työskentelyn, asioiden vertaispohdintaa ja/tai käytännön toteutusmallien pohdintaa yhdessä. Isommissa ryhmissä toteutus on enemmän luentomainen.

Lähi- tai etävalmennusmahdollisuus

Valmennukset voidaan toteuttaa lähi- tai etävalmennuksina. Etävalmennuksissa hyödynnämme useimmiten Teams -sovellusta. Valmennukset on mahdollista toteuttaa myös asiakasorganisaation oman etäsovelluksen kautta.

Valmennuksien sisältämät harjoitukset tai työkalut reflektointiin

Useat valmennuksistamme sisältävät työskentelylomakkeen, tulostettavan työkirjan tai arviointipohjan, jonka avulla omaa tilannetta voi reflektoida itsenäisesti tai aiheista riippuen yhdessä oman esihenkilön tai tiimin kanssa. Harjoitukset ja reflektointi tukevat itse-, yhdessä- ja ryhmäohjautuvuutta.

Kestävän ja sujuvan työn taitojen valmennus –  Tuki taitojen käytäntöön viemiselle ja syventämiselle

Jotta valmennuksissa käsitellyt asiat ja syntyvä osaaminen eivät jäisi hyödyntämättä arjessa, löytyy useisiin valmennuksiimme ja koulutuksiimme myös lisäoptiona aihetta tukeva valmis verkkokurssi, videovalmennus tai käytäntöön viemistä tukeva prosessi harjoituksineen. Lisämateriaalin avulla on mahdollista tukea oppimisprosessia ja asioiden käytäntöön viemistä. Tuotamme mielellämme myös yrityskohtaisia sisältöjä ja materiaaleja.

Itsensä johtaminen valmennus ja koulutus