Liikunta ja ravitsemus voimavarana -valmennus luo perustaa kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä energialle.

Lisäksi aihetta tukevat itsenäisesti tai valmennuksen aikana tehtävät itsereflektiot – liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin kartoitus sekä ravitsemuksen ja syömiskäyttäytymisen kartoitus.

Valmennussarjaan linkittyvät hyvin myös Itsensä johtaminen -valmennukset sekä palautumisen ja stressinsäätelytaitojen valmennukset.

Valmennuksia voi hyödyntää sellaisenaan eri tavoin lähi- tai etätoteutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina.

ACTPRO Webinaari tai valmennusluento etä- tai lähitoteutuksena – suosituskesto esim. 60 min, 90 min tai 120 min tai vuorovaikutteinen työpaja tai koulutus räätälöidyn keston mukaisesti. Itsereflektiot liikuntaan ja ravitsemukseen löytyvät myös sähköisinä työkaluina. Aiheita ja työkaluja voidaan yhdistellä sopiviksi kokonaisuuksiksi. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista.

Liikunta ja ravitsemus voimavarana -valmennus luo perustaa kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä energialle. 

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus-kartoitus-yksilövalmennus
Itsereflektio – Liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin kartoitus sekä itselle sopivat tavat liikkua

Moni kokee, että haluaisi liikkua enemmän tai monipuolisemmin, mutta ei löydä siihen energiaa, aikaa tai itselle sopivia tapoja. Osa puolestaan liikkuu kuntotasoonsa nähden ehkä liiankin tehokkaasti, paljon tai ei malta antaa riittävästi huomiota palautumiselle. Myös etätyön lisääntyminen on vaikuttanut eri tavoin aktiivisuuteemme. Neljäsosalla etätyötä tekevistä päivittäinen askelmäärä jää vain noin 1000 askeleeseen, kun osa puolestaan on löytänyt liikunnalle lisää aikaa arjesta. 

Tämän valmennuksen avulla kartoitetaan kokonaisvaltaisesti omaan liikuntaan ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Valmentaja ohjaa itsenäisesti tehtävää kartoitusta ja antaa samalla tietoa sekä tukea itselle sopivien mikromuutoksien tekemiseksi osa-alueille, jotka osallistujan omasta mielestä kaipaisivat kehittämistä.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Motivoiva ja palkitseva liikunta

Tietoa, oivalluksia ja työkaluja motivoivan liikuntatavoitteen rakentamiseen sekä oman fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

 • Miksi liikun – oma tavoitteeni liikunnalle
 • Mitä ja kuinka paljon – omaan nykytilaan ja tavoitteeseen sopiva tapa liikkua
 • Tiedot ja taidot motivaation tukena
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Eroon niskan, hartioiden ja selän kiputiloista

Käytännönläheisessä valmennuksessa saadaan tietoa ja opetellaan taitoja, joiden avulla voi helpottaa ja ennaltaehkäistä usein lihaskireyksistä ja/tai stressistä johtuvaa kipua niskan, hartioiden ja selän seudulla.

Asiaa tarkastellaan niin fyysisestä kuin psykologisesta näkökulmasta.

Haluttaessa valmennus voidaan painottaa huomioimaan erityisesti etätyön ergonomia.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus-kartoitus-yksilövalmennus
Itsereflektio – Ravitsemuksen kartoitus ja tietoa ravinnosta uskomusten sijaan

Ravinto on meille tärkeä polttoaine ja energianlähde. Oikeanlainen ravitsemus ja syömiskäyttäytyminen tukevat arjen jaksamista sekä terveyttä. Syöminen rytmittää myös päivää ja sillä on tärkeä roolinsa myös liikunnan ja palautumisen tukijana. 

Mitkä ovat oman ravitsemuksen tärkeitä peruspilareita ja mitkä puolestaan joskus inhimillisiä sudenkuoppia? Miten onnistua ravitsemuksessa arjen realiteeteissa? 

Tämän valmennuksen avulla kartoitetaan kokonaistavaltaisesti omaa syömistä ja syömiskäyttäytymistä. Valmentaja ohjaa itsenäisesti tehtävää kartoitusta ja antaa samalla tietoa sekä tukea itselle sopivien mikromuutosten tekemiseksi osa-alueille, jotka osallistujan omasta mielestä kaipaisivat kehittämistä.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Energiaa ja hyvää oloa ravitsemuksesta

Osaamista ja tietoa oman syömisen ja syömiskäyttäytymisen tueksi.

 • Oma tavoitteeni ruokavaliolle ja syömiselle
 • Mitä on minulle hyvä ravitsemus käytännössä?
 • Vinkkejä ja ohjeita oman ravitsemuksen tueksi
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Taltuta tunnesyöminen

Tämä valmennus ohjaa tunnistamaan haitallisten tapojen ja toimintamallien sekä haastavien tunteiden vaikutusta syömistottumuksiin. Valmennuksessa pureudutaan aktiiviseen tunnetyöskentelyyn, tavoitteiden mukaisten valintojen toteuttamiseen sekä joustavaan mielentyöskentelyyn.

 • Haitallisten tapojen ja toimintamallien tunnistaminen
 • Tunnetyöskentely: tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen
 • Haastavien tunteiden kohtaaminen ja käsittely sekä uusien tapojen ja toimintamallien omaksuminen
 • Eroon haitallisista säännöistä, kielloista ja rajoituksista
 • Tavoitteiden mukaisten valintojen tekeminen
 • Itsemyötätunto edesauttaa onnistumistasi
 • Uusien tapojen ja toimintamallien toteuttaminen