ACTPRO YKSILÖVALMENNUS

ACTPRO Yksilövalmennus auttaa konkretisoimaan omia hyvinvointiin ja kestävään työhön liittyviä tavoitteita ja antaa työkaluja siihen, miten muuttaa elämäntapoja, tottumuksia ja arjen työtapoja siten, että myös onnistuisi tavoittelemassaan muutoksessa pysyvästi.

Kokonaisvaltaisen valmennuksen keskeisiä osa-alueita ovat itsensä johtamisen taidot, mieli, palautuminen, työ, liikunta ja ravitsemus. Valmennus on konkreettista tietojen ja taitojen kehittämistä. Lähtökohtana on, että kestävän muutoksen perusteena on oma oivallus ja taidot muuttaa toiveet sekä tavoitteet arjen tekemiseksi.

Valmennustyöskentely

  • on vuorovaikutteista työskentelyä asiantuntevan ja motivoivan valmentajan kanssa
  • perustuu yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeisiin
  • on aina luottamuksellista työskentelyä

Tyypillisiä työskentelyn tavoitteita

  • vähentää stressiä ja kuormituksen tunnetta työssä tai yksityiselämässä
  • tunnistaa mielen ja kehon esteitä rentoutumiselle
  • lisätä unen määrää ja palauttavuutta
  • lisätä itselle sopivaa liikuntaa ja arki-aktiivisuutta
  • kehittää omaa syömistä ja ravitsemusta
  • oppia uusia tapoja ja rutiineja, jotka parantavat omaa hyvinvointia ja jaksamista
  • saada lisää tietoa ja työkaluja hyvinvoinnin tueksi

Yksilövalmennus sisältää valmennustapaamiset lähitapaamisina, puhelimitse tai Teamsin välityksellä. Yksilövalmennuspaketit voivat sisältää lisäksi myös tapaamisten välillä hyödynnettäviä harjoituksia tai verkkokurssien käyttöoikeuksia.

Valmennuksen sisältö ja kulku perustuu omaan yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeisiin. Ensimmäisellä tapaamisella asetetaan tavoite työskentelylle sekä valitaan mittarit, joiden perusteella oman tavoitteen etenemistä voidaan seurata.

Organisaatio asettaa raamit sille, millä perusteilla valmennukseen on mahdollista hakeutua ja kuinka monta valmennuskertaa on mahdollista hyödyntää. Tyypillinen valmennuskertojen määrä on tarpeesta riippuen 1-4 krt á 55 min.

Kun valmennettavia on enemmän ja halutaan vähentää tapaamisaikojen varaamisesta johtuvaa työtä, suosittelemme hyödyntämään ilman lisäveloitusta yksilöaikojen varaamiseen ACTPRO:n varausjärjestelmää. Näin osallistuja voi itse selata ja varata kulloinkin saatavilla olevia vapaita aikoja. Näin henkilö myös itse hallinnoi ja luovuttaa omat henkilötietonsa meille valmennusyrityksenä, eikä asiakasorganisaatio toimi henkilötietojen luovuttajana tai ACTPRO sen lukuun henkilötietojen käsittelijänä.