Viisaat työskentelytavat ja ajankäytön hallinta

Voimavarakeskeinen työtapa ja parhaat käytännöt sujuvaan ja kestävään työhön käytännönläheisten ja oivalluttavien valmennusten avulla. 

ACTPRO - Viisas, sujuva ja kestävä työ

Viisaat työskentelytavat ja ajankäytön hallinta -valmennuksia voi hyödyntää sellaisenaan eri tavoin lähi- tai etätoteutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina.

ACTPRO Webinaari tai valmennusluento etä- tai lähitoteutuksena – suosituskesto esim. 60 min, 90 min tai 120 min tai vuorovaikutteinen työpaja tai koulutus räätälöidyn keston mukaisesti. Aiheita voidaan myös yhdistellä sopiviksi kokonaisuuksiksi. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Sujuva ja kestävä työ – keskittymiskyvyn ja energian ylläpitäminen
  • Sujuvan työpäivän rakenne
  • Erilaisten työtehtävien viisas jaksottaminen ja työtapojen kehittäminen
  • (Etä)työn ergonomia, tauottaminen ja energianhallinta
  • Ennakointi – määrätietoinen tekeminen – reflektointi
  • Yhteistyö ja sosiaalisuus
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Ajanhallinnasta toiminnan hallintaan

Maailma on täynnä erilaisia ajanhallintaan liittyviä ohjeita ja työkaluja. Ja silti niin moni tuskailee ajankäytön haasteiden kanssa. Aikaa ei voi hallita – sitä on aina se sama määrä kaikille. Ohjeet ja työkalut ajanhallintaan eivät usein yksistään auta, jos ne eivät samalla tunnista niitä syitä, miksi aika ei tunnu riittävän.
Ajan sijaan omaa toimintaa voi ohjata ja hallita. Omaa toimintaa hallitaan syventämällä itsetuntemusta ja tunnistamalla niitä tekijöitä, jotka usein jopa tiedostamatta ohjaavat toimintaa ei tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

Ajanhallinnasta mielen ja toiminnan hallintaan valmennuksen pohdintaharjoitukset auttavat kartoittamaan ja sanoittamaan niitä juurisyitä, jotka ajankäytön näkökulmasta haastavat kestävää itsensä johtamista tavoitteisiin.

Valmennusta voi hyödyntää oman henkilökohtaisen tilanteen kartoituksessa ja asian puheeksi ottamisessa sekä itselle sopivan tukipalvelun tai kehittämistoimenpiteen valinnassa.

Aikaa ei myöskään hallita yksin – valmennus voi toimia haluttaessa myös vaikkapa keskustelun pohjana myös tiimin yhteiselle kestävän työn kehittämiselle.

Valmennus sisältää pdf-muotoisen työkirjan, joka jää osallistujien käyttöön.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Oman työn tuunaamisella merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä työhön – tavoitteesta tekemiseksi
  • Tulos, tavoite ja tekeminen –malli (ACTPRO 3T-malli)
  • Rajat, jotka vapauttavat osaamisen ja energian oikeaan käyttöön
  • Miten varmistan merkityksellisyyden ja tuloksellisuuden
  • Miten arvioin omaa suoritusta oppien ja motivoituen
  • Miten poistan esteitä onnistumiselta – priorisoinnin arjen haasteet