Itsereflektoinnin taito ja työkalut

Valmennuksia voi hyödyntää sellaisenaan eri tavoin lähi- tai etätoteutuksena tai yrityskohtaisesti räätälöityinä kokonaisuuksina.

 • ACTPRO Webinaari tai valmennusluento etä- tai lähitoteutuksena – suosituskesto esim. 60 min, 90 min tai 120 min tai vuorovaikutteinen työpaja tai koulutus räätälöidyn keston mukaisesti.
 • Valmennuksiin sisältyy aina pdf-muotoinen työkirja, työkalu tai harjoituksia, jotka jäävät osallistujien käyttöön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista, niin pohditaan yhdessä, miten juuri teidän yrityksessä palautumisen ja stressinsäätelyn taitoja voidaan kehittää tai tukea kuormitustilanteessa olevia yksilöitä tai tiimejä.

Tutustu myös liikunnan ja ravitsemuksen itsereflektointi -valmennuksiin ja työkaluihin.

Itsereflektoinnin taito ja työkalut

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Miten menen itseeni – itsereflektoinnin lähtökohdat

”Mene itseesi” on helpommin sanottu kuin tehty. Ja silti se on asia, jota meidän olisi hyvä tehdä entistä tietoisemmin. Nykyinen työelämä, jossa usein teemme työtä yhdessä erillään, edellyttää vahvoja taitoja johtaa itseään. Itsensä johtamisen lisäksi tärkeää on osata sanoittaa itseään sekä kommunikoida tarpeitaan ja toiveitaan toisille. Näiden taitojen yksi perusta on itsereflektointi – kyky tarkastella kokemuksiaan ja toimintaansa.
Itsereflektoinnin lähtökohdat –valmennuksessa avataan reflektoinnin käsitettä. Lisäksi tutustutaan ja saadaan työkalu, jonka avulla voi ohjata itseään sellaiseen vireystilaan, että aito reflektointi on mahdollista ja mielekästä.

 • Mitä tarkoittaa itsereflektointi?
 • Osaako jokainen reflektoida?
 • Miksi pitäisi reflektoida?
 • Miten hyödyntää valmennuksesta saatavaa Vireystilan arviointi –työkalua (pdf-harjoitus) itsereflektoinnissa?
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Omien voimavarojen ja voimavarkaiden tunnistaminen

Yksilö (työ)elämän tärkeä taito on tunnistaa ja säädellä omia voimavaroja. Tässä valmennuksessa annamme osallistujille paljon työkaluja voimavarojen ja voimavarkaiden reflektointiin ja säätelyyn.

 • Itsereflektio – Voimavarojen ja voimavarkaiden tunnistaminen
 • Oman hyvinvoinnin kartoittaminen
 • Oman kuormituksen tunnistaminen
 • Oman sosiaalisuuden arviointi
 • Omat vahvuudet – minä ja työyhteisö

Osallistujat saavat pdf-muotoisen työkirjan reflektointiharjoitusten tueksi.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Tarina – Mielen tapa uudistua

Piste – on alku uudelle. Tuon pisteen tarvitsemme erityisesti silloin, kun takana on poikkeuksellisia kokemuksia tai muutoksia. Pisteen laittaminen antaa mahdollisuuden päästää irti tarpeettomasta ja osoittaa jonkin uuden alkaneen.
Tarinallisuus on menetelmä, jolla tapahtumia jäsennetään kokonaisuudeksi. Se auttaa liittämään kokemuksia ja tunteita tapahtumiin luoden selkeyttä menneeseen. Selkeä tarina on myös tapa rakentaa ja välittää tietoa niin itselleen kuin muille. Tuota tietoa tarvitsemme, kun hyödynnämme menneitä tapahtumia työn ja työelämän kehittäjinä.
Valmennuksessa omaa tarinaa menneistä tapahtumista autetaan pohtimaan kartoituksen avulla. Ohjatut harjoitukset auttavat mm. luomaan näkökulmia omille kokemuksille ja tiedostamaan niin voimavarat kuin kuormitustekijät. Uusiutumisen pohjaksi oma tarina antaa mahdollisuuden tiedostaa, mitä asioita on käsittelemättä, minkä voi jättää taakseen ja mikä viedään uutena osaamisena seuraavaan tarinaan.

Osallistujat saavat lisäksi pdf-muotoisen työkirjan oman tarinan luomisen tueksi.

 • Valmennukseen voidaan liittää haluttaessa ennakkotehtäviä/niiden koostamista.
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Valmentava reflektointi – haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittely

Työelämässä voimme kohdata tilanteita, joissa meidän on viestittävä toiselle asioita, jotka herättävät vastaanottajassa voimakkaita negatiivisia tunteita. Näissä tilanteissa on tärkeää osata viestiä siten, että toinen ymmärtää sanoman sekä kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi. Yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että viestin antaja säilyttää mielen tasapainon ja oman ammatillisen perustuksensa.

ActPRO Valmentava reflektointi – haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittely – konsepti tuo näkökulmia ja tarjoaa työkalun negatiivisesti tunnelatautuneiden tilanteiden tarkasteluun. Konseptin tavoitteena on antaa valmiuksia arjen haastaviin tilanteisiin. Isomassa mittakaavassa se tukee valmentavaa työkulttuuria reflektointitaitojen kehittymisellä yksilö- ja yhteisötasolla. 

Kysy lisää konseptin eri hyödyntämismahdollisuuksista!