Leader – valmennukset johdolle ja esihenkilöille tarjoavat osaamista ja tukea hyvän ihmisjohtamisen sekä kestävän ja sujuvan työn tueksi. 

Usein valmennuksiin liitetään myös esihenkilön omaa hyvinvointia tukevia valmennussisältöjä tai palveluita. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää eri toteutusvaihtoehdoista. Pohditaan yhdessä, miten juuri teidän yrityksessä johtoa ja esihenkilöitä voidaan tukea parhaiten vaativassa roolissa tai tilanteessa.

Valitse sopiva aihe valmiiksi suunnitelluista kokonaisuuksista tai pyydä räätälöity ehdotus teille sopivasta aiheesta. Kaikki valmennuksemme sisältävät konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä tarkasteltavan aiheen omakohtaistamiseksi arjen tekemiseksi.

Valmennuksien kesto ja toteutustapa riippuu kulloisenkin ryhmän tarpeista sekä valmennuksen tavoitteista.

Kaikki valmennukset voidaan toteuttaa etävalmennuksina tai sopimuksen mukaan lähivalmennuksina yrityksen omissa tiloissa valtakunnallisesti.

Leader – valmennukset johdolle ja esihenkilöille

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Kestävän ja sujuvan työn johtaminen

Hyvä ihmisjohtaminen – mitä se on ja miten sitä konkreettisesti tehdään?

 • Työn voimavarat ja hyvinvointi
 • Arvostuksen tunne, psykologinen turvallisuus ja identiteetti innostumisen sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisen taustalla.
 • Erilaisuuden johtaminen – Erilaisuuden ymmärtäminen johtamisen näkökulmasta
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Työn merkityksellisyyden ja innostavuuden – eli motivaation ja tuloksellisuuden johtaminen

Tässä valmennuksessa jaamme konkreettisen mallin ja näkökulmia tuloksellisen, kestävän ja merkityksellisen työn tueksi. Mallia voi hyödyntää myös itse- ja ryhmäohjautuvuuden tukena.

 • Tulos, tavoite ja tekeminen – miten konkretisoidaan tavoitteet oikeaksi tekemiseksi?
 • Rajat, jotka vapauttavat osaamisen ja energian oikeaan käyttöön
 • Miten varmistan merkityksellisyyden ja tuloksellisuuden
 • Miten arvioin suoritusta kannustavasti
 • Miten poistan esteitä onnistumiselta – priorisoinnin arjen haasteet.
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Miten johtaa ihmisiä stressitilanteessa?

Pitkään jatkuneessa kuormittavassa työtilanteessa niin aivoergonomia kuin tunteiden säätely ja käyttäytymisen hallinta joutuvat koetukselle. Uuden innovointi peittyy helposti vanhojen toimintatapojen alle ja työstä saattaa tulla suorittavaa uuden oppimisen sijaan. Ohjaavan ja tukevan esihenkilötyöskentelyn merkitys nousee kuormitustilanteissa. Motivaation ylläpitämisessä, tekemisen tuloksellisuudessa ja yhteistyön sujuvuudessa esihenkilöllä on merkittävä rooli. Käsittelemme esihenkilön roolia kuormitustilanteiden johtamisessa mm. seuraavista näkökulmista:

 • Stressin vaikutus kognitiiviseen kapasiteettiin
 • Motivaatio stressitilanteissa – viestinnän ja suggestioiden merkitys
 • Suorituksen ohjaaminen
 • Tunteiden johtaminen
Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Sanoita muutos – esihenkilövalmennus

Muutosta tapahtuu niin työelämässä kuin yksityiselämässä lähes kokoajan. Joskus muutos lähtee omasta tarpeesta, mutta usein joutuu myös motivoitumaan muutokseen, joka ei perustu omaan toiveeseen. Taidot elää muutoksessa sekä sopeutua uusiin tilanteisiin ovat tämän päivän työelämätaitoja yhtälailla kuin elämänhallintataitoja.

Valmennuksessa pohditaan esimerkkien ja keskustelun kautta, mikä muutoksesta tekee usein niin hankalaa. Pohdimme myös, kuinka muutosta voi sanoittaa, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi mielenprosesseja ja auttaisi orientoitumaan uuteen.

Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
Paras palaute ikinä – palautteen antaminen valmennus

Palautteen antaminen valmennuksessa pohditaan palautteen merkitystä ja esimerkkien avulla sen sanoittamista siten, että keskeinen viesti tulee vastaanotetuksi.

 • Mitä palaute on – reagointia toiseen ihmiseen vai suorituksen parantamista?
 • Palautteen sanoittaminen
  • Mitä eroa on rakentavalla palautteella, kritiikillä ja negatiivisella palautteella?
  • Suggestiopuhe palautteessa – miten palaute lannistaa tai kannustaa?
  • Miten palaute keskitetään asioihin, joihin henkilö voi vaikuttaa?
  • Palautteen antamisen sudenkuopat ja niiden välttäminen