Kestävän ja sujuvan hybridityön taidot – valmennukset ja koulutukset

Kestävän ja sujuvan hybridityön taidot – valmennukset ja koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää muuttuvaa työtä ja työskentelytapojamme. Hybridityö vaatii meiltä uusia taitoja. Usein meiltä odotetaan itse- ja ryhmäohjautuvuutta. Samalla kaipaamme ja tarvitsemme yhteisöllisyyttä.

Muuttuneessa arjessa oman energian ja ajankäytön hallinta, keskittymiskyvyn ylläpitäminen, kuormituksen hallinta ja vuorovaikutussuhteet vaativat aikaisempaa enemmän huomiota. 

Olemme rakentaneet valmiita kokonaisuuksia tukemaan työtä ja työyhteisötaitoja muuttuvassa lähi-, etä- ja monipaikkatyössä.

Nyt on aika varmistaa ja vahvistaa edellytyksiä yhdessä onnistumiselle. Vaikka kukin vastaakin oman työnsä tuloksellisuudesta, organisaation menestyminen riippuu onnistumisista yhteisönä. Valmennuksissa keskitymme asioihin, joihin voimme itse kukin välittömästi vaikuttaa.

Tuloksellinen työ syntyy selkeiden tavoitteiden lisäksi tavoistamme tehdä työtä itsenäisesti sekä yhdessä. Keskinäisen arvostuksen ja luottamuksen osoittaminen kannustaa vastuun kantamiseen yksilö- ja ryhmätasolla. Itsensä sekä erilaisuuden ymmärtäminen, arvostaminen ja ennenkaikkea tapamme käyttäytyä toisiamme kohtaan luovat pohjan työyhteisön psykologiseen turvallisuuteen ja tuloksellisuuteen. Siksi opettelemme taitoja tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat ajatteluumme ja tapaamme toimia sekä tehdä yhteistyötä vuorovaikutuksessa. Itsetuntemuksen lisäämiselle ja omien työtapojen kehittämiselle löytyy omat valmennuksensa.

Kestävän ja sujuvan hybridityön taidot valmennuksien ja koulutuksien tavoitteiden mukaan valittu toteutustapa ja kesto vaikuttavat sisältöjen syvyyteen sekä työskentelytapojen vuorovaikutteisuuteen. Kaikki valmennukset antavat kuitenkin käytännönläheisiä työkaluja ja itsenäisesti tehtäviä osallistujille

Kysy lisää ja hyödynnä valmennuksia sellaisenaan tai pyydä ehdotus räätälöidystä toteutuksesta!