ACTPRO HYVINVOINTIKYSELY JA FIRSTBEAT MITTAUS
Hyvinvointikartoitus/hyvinvointikysely

Mittaamme kustannustehokkaasti sähköisen kyselyn avulla henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilan ja autamme kohdentamaan sekä tuottamaan työhyvinvointipalvelut oikein. 

Yksilölle ActPRO Wellness 360° indeksi hyvinvointikyselyn tulos konkretisoi oman kokonaistilannetta ja auttaa kehittämään sekä ylläpitämään voimavaroja ja kestävää toimintakykyä. 

HR:lle, esimiehille ja niin toivottaessa myös työterveydelle raportointinäkymät konkretisoivat tarvittavia kehitystoimenpiteitä ja tukevat yrityksen tilannekuvaa. Niiden avulla on helppo kohdentaa tukipalveluita oikein yksilö- ja organisaatiotasoilla.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi 

Kolmen vuorokauden mittauksen avulla selvitetään, kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa – mikä on kuormituksen ja palautumisen suhde. Ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta. Tieteellisesti kehitetty Hyvinvointianalyysi kertoo kehon voimavaroista ja nostaa pöydälle asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä.