Toteutus webinaari-valmennusluento-työpaja-koulutus
ACTPRO ITSEREFLEKTIO – OMIEN VOIMAVAROJEN JA VOIMAVARKAIDEN TUNNISTAMINEN

Tässä tunnin kestoisessa webinaarissa tai luennolla voimavaroja arvioidaan asiantuntijan ohjaamana itsenäisesti tehtävän reflektointiharjoituksen avulla. Harjoitus auttaa tunnistamaan ja tiedostamaan tekijöitä, jotka ovat meille vahvuuksia tai kehityskohteita. Samalla ohjattu voimavarojen itsereflektointi auttaa sanoittamaan omaa tilannetta tai mahdollisia tukitarpeita. Työkalua (pdf) voi hyödyntää jatkossa myös itsenäisesti oman tarpeen mukaan.

Voimavarojen tunnistaminen auttaa luomaan olemassa olevista voimavaroista vahvuuksia ja toisaalta voi vähentää haitallisten kuormitustekijöiden vaikutuksia. Reflektoinnin avulla voi myös sanoittaa ja konkretisoida, mitä juuri nyt tarvitsee voidakseen hyvin, selviytyäkseen arjesta, työstä tai tietystä tilanteesta.

Voimavaroja arvioidaan asiantuntijan ohjaamana itsenäisesti osa-alueilla mieli, palautuminen, työ, liikunta ja ravitsemus. Sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin teemat ovat myös mukana osana mielen hyvinvointia.

Itsereflektoinnin tulokset jäävät vain osallistujan itsensä käyttöön.

Webinaarin hinta alkaen 895 € + alv/ryhmä, ryhmäkokoa ei ole rajoitettu. Ota yhteyttä ja varaa ryhmällesi sopiva webinaariaika!

FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI JA FIRSTBEAT LIFE -PALVELU

Sykevälivaihteluun perustuvassa  mittauksessa tarkastellaan stressiä ja kuormitusta, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Kauttamme on saatavissa perinteinen 3vrk kestoinen Firstbeat Hyvinvointianalyysi tai uusi Firstbeat Life -palvelu, jossa henkilö voi tehdä mittauksia omatoimisesti käytössä olevalla laitteella yhdessä määritettynä aikajaksona.

Uusi Firstbeat Life auttaa työntekijöitä näkemään päivittäisten valintojensa vaikutukset. Palvelu muuttaa uni-, palautumis-, stressi- ja liikuntadatan ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tiedoksi, mikä auttaa heitä tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia.

Käytössäsi olevan laitteen avulla voit tehdä mittauksia aina, kun sinusta tuntuu, että haluat tietää, mitä kehollesi kuuluu. Toki, mitä useammin mittaat, sitä enemmän sinun on mahdollista oppia itsestäsi ja oman hyvinvointisi muutoksista. Jos teet mittauksen esimerkiksi kerran kuukaudessa, saat jo varsin kattavan kuvan hyvinvoinnistasi.
Enemmin kuin tietyin väliajoin, monet kokevat hyödylliseksi tehdä mittauksia erilaisten työ- ja elämäntilanteiden pohjalta; tämä auttaa näkemään, miten oma keho reagoi esimeriksi kiireiseen työvaiheeseen, muutokseen arjen rutiineissa tai vaikkapa lomaan.

Mittaustuloksia voidaan hyödyntää osana erillistä yksilö- tai ryhmävalmennusta. Lisäksi saatavilla on palautevalmennusluento, joka voidaan toteuttaa etä- tai lähiluentona valtakunnallisesti.

Firstbeat -tuloksia voidaan hyödyntää myös osana palautumisen valmennuspakettiamme, sekä haluttaessa kohdentaa tuki- ja valmennuspalveluita myös riskiperusteisesti. Katso lisätietoja valmennuspaketeista tästä linkistä.

ACTPRO Firstbeat Life -valmennus ja optiona riskiperusteinen yksilövalmennuspaketti

Uusia työkaluja itsensä ja oman hyvinvoinnin johtamiseen: ACTPROn valmennusosaaminen ja Firstbeat Life -teknologia auttavat kohti kestävää työtä

Kestävä ja tuloksellinen työ rakentuu arjen viisaiden toimintatapojen sekä omien voimavarojen säätelyn ympärille. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän taitoa johtaa itseään ja omaa hyvinvointiaan. ACTPRO ja Firstbeat vastaavat tähän tarpeeseen yhdistämällä ACTPRO:n vaikuttavan valmennuksen ja Firstbeat Life -hyvinvointipalvelun uudella tavalla asiakkaiden tueksi.

Ota yhteyttä – suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus!