OURA ÄLYSORMUKSET JA VALMENNUSLUENNOT

Mittaaminen itsessään ei ole hyvinvoinnin keskeisiä tarkoituksia. Usein kuitenkin tieto oman hyvinvoinnin tilasta motivoi oppimaan lisää asioista jotka vaikuttavat suorituskykyymme, terveyteemme ja hyvinvointiimme. 

Olemme paketoineet nyt Oura älysormuksen kanssa kahden asiantuntijaluennon kokonaisuuden tiimeille tai vaikka koko yritykselle. Luennot voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisena. Hinta voimassa 1.2.2019 mennessä tehtyihin tilauksiin.

Pakettiin voidaan lisätä joustavasti sormuksia lisää tai antaa henkilöstölle alennuskoodi, jonka avulla he voivat myös itsenäisesti ostaa halutessaan sormukset.

FIRSBTEAT HYVINVOINTIANALYYSI JA PALAUTEVALMENNUSLUENTO

Kolmen vuorokauden mittauksen avulla selvitetään, kuinka keho reagoi arjen erilaisissa tilanteissa – mikä on kuormituksen ja palautumisen suhde. Ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta. Tieteellisesti kehitetty Hyvinvointianalyysi kertoo kehon voimavaroista ja nostaa pöydälle asiat, jotka parantavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä. 

Hyvinvoinnin kehittämistä tuetaan 90 minuutin pituisella palautevalmennusluennolla, jonka antaman tiedon avulla kaikki voivat tehdä itselleen sopivia muutoksia arkeen ja oman toimintakyvyn tueksi.

Luento voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisena. Hinta voimassa 1.2.2019 mennessä tehtyihin tilauksiin.

ITSENSÄ JOHTAMINEN  -VERKKOKURSSI

Verkkokurssi auttaa ymmärtämään ja tutkimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka saavuttaa omia toiveita, unelmia ja tavoitteita millä tahansa elämän osa-alueella. Itsensä johtamista määritellään ja harjoitellaan ActPRO:n Itsensä johtaminen –mallin™ avulla. Mallin viitekehyksenä on terveyskäyttäytymisen teorioita ja kognitiivinen psykologia. Malli antaa selkeät raamit tutkia omaa käyttäytymistä. Käyttäytymistä tarkastellaan kolmen päätekijän kautta. Nämä tekijät ovat tavoite, toiminta ja voimavarat.

Kurssin suosituskesto on 3 viikkoa ja sen kieli on Suomi.

ActPRO verkkokurssit sisältävät tietoa ja paljon konkreettisia harjoituksia. Oppimista jäsentävät valmennusvideot ja tulostettavat työkirjat harjoituksineen. Kurssin voi suorittaa suosituskeston mukaisena kokonaisuutena tai omalla rytmityksellä kolmen kuukauden aikana aktivoinnista. Verkkokurssien hyödyntäminen edellyttää internetyhteydellä varustettua tietokonetta. Osaa sisällöstä voi hyödyntää myös pienemmillä mobiililaitteilla.